Bentuk Molekul Icl3

Bentuk Molekul Icl3

Dalam sebuah molekul akan membentuk bentuk geometri secara alami. Namun, untuk menentukan bentuk geometri molekul maka ada teorinya. Bentuk geometri molekul teori VESPR dan Hibridisasi Orbital salah satu cara untuk mengetahuinya.

Bentuk Geometri Molekul Teori VESPR dan Hibridisasi Orbital

1. Teori VESPR

Teori VESPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) atau istilah lebih dikenal yaitu teori tolak pasangan elektron yaitu teori tolak menolak pasangan elektron pada kulit terluar cantlet pusat.

Adapun rumus umum mengenai bentuk geometri molekul teori VESPR yaitu:

AXyEastwardz
Keterangan:
A : Atom pusat
Xy
: jumlah pasangan elektron ikatan
Ez
: jumlah pasangan elektron bebas
NB: Jika ada pasangan elektron ikatan rangkap 2 maupun iii, maka itu dihitung 1.

Nah, dari hasil rumus AXyEz
maka disimpulkan bentuk molekulnya.

Tipe Molekul Bentuk Molekul Contoh
AX Linear Htwo
AX2 Linear CO2
AXE Linear CN
AX3 Segitiga planar AlBr3
AX2E Planar V SnClii
AXE2 Linear O2
AX4 Tetrahedron SiCl4
AXthreeE Segitiga piramid PH3
AX2E2 Planar Five SeBr2
AXEiii Linear Cltwo
AXv Segitiga bipiramid AsFv
AX4E Bidang empat SeH4
AX3Eii Planar T ICl3
AX2Eastiii Linear BrFtwo
AX6 Oktahedron SeClhalf dozen
AX5Due east Segiempat piramida IF5
AXfourDue east2 Segiempat planar XeFfour

Untuk tipe molekul AXE4, AX3Ethree, AX2Efour, AXE5
bentuk molekulnya tidak stabil.

Contoh 1. Ramalkan bentuk molekul CO2

bentuk geometri molekul CO2

Tipe molekul: AXii

Bentuk molekul: Linear

Contoh 2. Ramalkan bentuk molekul PH3

bentuk geometri molekul PH3

Tipe molekul: AX3Due east
Bentuk molekul: Segitiga piramid

Contoh 3. Ramalkan bentuk molekul SeCl6

bentuk geometri molekul SeCl6

Tipe molekul: AX6

Bentuk molekul: Oktahedron

2. Hibridisasi Orbital

Baca Juga :   Pemanasan Lapisan Udara Secara Konduksi Terjadi Karena

Pada kimia, hibridisasi merupakan konsep menyatunya orbital atom sehingga membentuk orbital hibrid baru yang sesuai pada penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Secara sederhana hibridasi merupakan pembentukan orbital karena gabungan (peleburan) dari dua atau lebih orbital cantlet dalam satuan atom. Konsep hibridisasi ini dapat dilihat misalnya pada CH4.

Berikut tabel bentuk geometri molekul hibridisasi.

Orbital Hibrida Bentuk Geometrik Contoh
s Linear Htwo
sp Linear CO2
spii Segitiga sama sisi SnCl2
sp3 Tetrahedron CHfour
sp2d Bujursangkar [Ni(CN)4]2-
sp3d Segitiga bipiramidal IClthree
sp3d2 Oktahedron IFv

Catatan:

  • Untuk menentukan orbital mana yang dipilih pada teori hibridisasi, maka fokus konfigurasi terakhir pada subkulit s dan p.
  • Beberapa referensi pada sp2d, sp3d, sp3d2
    disebutkan dsp2, dspthree, dtwosp3.

Contoh i. Ramalkan Bentuk Geometrik AlBrthree

13Al : 1stwo
2s2
2p6
3s2
3p1

Orbital hibrida: sp2
Bentuk geometrik: Segitiga datar sama sisi

Contoh 2. Ramalkan Bentuk Geometrik ICl3

53I : 1stwo
… 5s2
5p5

Hibridisasi sp3d pada ICl3

Orbital hibrida: spthreed

Bentuk geometrik: Segitiga bipiramidal

Contoh iii. Ramalkan Bentuk Geometrik IF5

53I : 1sii
… 5sii
5p5

Orbital hibrida: sp3d2
Bentuk geometrik: Oktahedron

Menentukan Sudut Ikatan Teori VESPR dan Hibridisasi Orbital

1. Teori VESPR

Perhatikan tabel berikut.

Tipe Molekul Bentuk Molekul Sudut ikatan
AX Linear 180o
AXtwo Linear 180o
AXE Linear 180o
AXthree Segitiga planar 120o
AX2E Planar Five 120o
AXEii Linear 120o
AX4 Tetrahedron 109,fiveo
AXiiiE Segitiga piramid 109,5o
AX2E2 Planar V 109,vo
AXE3 Linear 109,5o
AX5 Segitiga bipiramid xco
dan 120o
AX4E Bidang empat 90o
dan 120o
AX3East2 Planar T 90o
dan 120o
AX2E3 Linear 90o
dan 120o
AX6 Oktahedron 90o
AX5E Segiempat piramida 90o
AX4E2 Segiempat planar xco
Baca Juga :   Juz 4 Halaman

Contoh 1. Ramalkan sudut ikatan molekul CO2

bentuk geometri molekul CO2

Tipe molekul: AX2

Bentuk molekul: Linear
Sudut ikatan: 180o

Contoh 3. Ramalkan sudut ikatan molekul PH3

bentuk geometri molekul PH3

Tipe molekul: AX3E
Bentuk molekul: Segitiga piramid
Sudut ikatan: 109,fiveo

Contoh 4. Ramalkan sudut ikatan molekul SeCl6

bentuk geometri molekul SeCl6

Tipe molekul: AX6

Bentuk molekul: Oktahedron
Sudut ikatan: 90o

ii. Hibridisasi Orbital

Perhatikan tabel di bawah ini.

Orbital Hibrida Bentuk Geometrik Sudut Ikatan
s Linear 180o
sp Linear 180o
sp2 Segitiga sama sisi 120o
spthree Tetrahedron 109,5o
sp2d Bujursangkar 90o
sp3d Segitiga bipiramidal 90o
dan 120o
sp3dtwo Oktahedron xco

Contoh one. Ramalkan sudut ikatan AlBrthree

xiiiAl : 1s2
2s2
2psix
3s2
3pi

Orbital hibrida: sptwo
Bentuk geometrik: Segitiga datar sama sisi
Sudut ikatan: 120o

Contoh ii. Ramalkan sudut ikatan ICl3

53I : 1s2
… 5sii
5pfive

Hibridisasi sp3d pada ICl3

Orbital hibrida: spiiid

Bentuk geometrik: Segitiga bipyramidal
Sudut ikatan: ninetyo
dan 120o

Contoh iii. Ramalkan sudut ikatan IFv

53I : 1s2
… 5s2
5p5

Orbital hibrida: sp3dii
Bentuk geometrik: Oktahedron
Sudut ikatan: 90o

Bentuk Molekul Icl3

Source: https://amru.id/bentuk-geometri-molekul/