Sajak Epik Bahasa Sunda

Sajak Epik Bahasa Sunda

3

menit

Ada sejumlah contoh sajak Sunda yang memiliki ragam arti tentang kehidupan, alam, atau lainnya yang bisa menginspirasi siapa pun. Kalau kamu tertarik membuatnya, simak beberapa contoh yang bisa dijadikan inspirasi.

Salah satu puisi atau sajak daerah yang cukup populer di Indonesia adalah sajak Sunda, Sahabat 99.

Sajak Sunda memiliki tempat khusus dan istimewa di mata masyarakat Sunda itu sendiri.

Menurut Ajip Rosidi dalam buku
“Sajak Sunda”, sosok pertama yang kabarnya menulis sajak Sunda adalah Kis. Ws.

Kis. Ws. atau Kiswa Wiriasasmita merupakan orang pertama yang menulis sajak Sunda antara tahun 1946 dan 1950.

Seiring waktu, muncul berbagai penyair lain yang juga turut menulis sajak Sunda dan diterbitkan di surat kabar.

Beberapa nama sastrawan atau penyair tersebut antara lain Chiliad.A Salmun, Wahyu Wibisana, Ajip Rosidi, Acep Zamzam Noor, hingga Godi Suwarna.

Kalau kamu sedang mencari inspirasi menulis sajak, beberapa contoh sajak Sunda berikut ini bisa jadi inspirasi.

Melansir buku Ajip Rosidi
“Sajak Sunda”

dan sumber lain, berikut contoh sajak Sunda tentang alam, guru, ibu, pahlawan, cinta, dan lainnya.

viii Contoh Sajak Sunda

contoh sajak sunda

Sumber: tribunnews.com

one. Contoh Sajak Bahasa Sunda

Hirup

Ka hareup ngarah sajeujeuh

ka tukang ngarah saléngkah

ka hareup lajurkeun tineung

ka tukang ngawawaasna.

Hirup nunggu-nunggu umur

gumelar megat sakarat

bilang ladang kumelendang

ulah mulang ngalongkéwang

Karya: Kadir Tisna Sudjana

two. Contoh Sajak Sunda tentang Alam

Tanah Sunda

Héjo pagunungan

Paul lautan

Héjo

Paul

Langit na haté kuring

Masing di mana kuring nangtung

Masing ka mana kuring leumpang

Tanah lémbok tempat bumetah

Angin nyéot nyiuman tarang

Masing di mana anjeun nunjuk

Masing iraha anjeun cumeluk

Kuring mo mungpang kuring rék datang

Neueulkeun tarang neueulkeun jantung

Kuring tungtung teuteupan

Kuring tungtung

Teuteupan

Tungtung bedil

Ngincer dada

Kuring geus nyaksian getih ngabayabah

Getih maranéhanana nu mikacinta anjeun

Kuring geus nyaksian panon carelong tanggah

Jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun

Héjo pagunungan paul lautan

Taya kamarasan ngan katugenahan

Héjo pagunungan paul lautan

Taya katengtreman ngan ancaman

Ngan lantaran kuring cinta

Ngan lantaran kuring tresna

Langit hibar lembur musnah

Jalan lecek ngabalungbung ka kota

Kembang beureum buah biru

Kembang wéra kembang jayanti

Tanah tempat kuring sideku

Ngurugan mun kuring tepi ka pati

Karya: Ajip Rosidi

Baca Juga :   Tujuan Latihan Loncat Tegak Adalah

three. Contoh Sajak Sunda tentang Guru

Puisi untuk Guru, Nu Aya di Haté Abdi

Guru..

Anjeun pahlawan abdi

Anu ngajaran abdi ku pinuh rasa bungah

Kudu maké naon abdi ngabalesna?

Guru..

Anjeun teu pernah leuseuh, nyerah ngabimbing abdi

Anjeun kawas pahlawan anu terus nya’angan jalan abdi

Anjeun ajarkeun sadaya elmu pikeun ngahontal cita-cita abdi

Guru..

Sanajan urang moal papangih deui..

Nanging anjeun terus aya di haté abdi..

Abdi bakal terus inget kana naséhat anjeun..

Karya: Kustian

4. Contoh Sajak Sunda tentang Ibu

Pamanggih

Salapan bulan ngakandung

Moal aya hiji jalma

leuwih ti indung micinta

indung gudang hampura.

Salapan bulan dikandung

Moal aya hiji jalma

leuwih ti anak nu rumasa

anak gudang dosa.

Salapan bulan ngakandung

pinuh rasa jeung rumasa.

Salapan bulan dikandung

pinuh dosa jeung rumasa.

Karya: Ayatrohaédi

v. Contoh Sajak Sunda Pendek

Cinta

Sasiki béntang napel ‘na pipi hiji mojang

tapi di langit, weléh asa eweuh nu leungit

Karya: Iyas Hériyana

6. Contoh Sajak Sunda Epik

Jante Arkidam

Panonna beureum siki saga

leungeunna seukeut lalancip gobang

niplasan badan palapah gedang

Arkidam, Jante Arkidam

Di pangaduan di kalangan ronggeng

ngan hiji jagoan

Arkidam, Jante Arkidam

Ti peuting angkeub ku mendung

Jante raja alam petang

matek aji panarawangan

manjing ka liang sasoroting sinar

jariji beusi pakgade milang ku Ramona

Ngagisik hayang sidik

Jante mencrong mantri pulisi:

“Ki Mantri, tindakan andika lelewa bikang

ngabokong jalma keur tibra”

Arkidam ditalikung leungeun dua

sorot matana ngentab seuneuan

Samemeh beak poe kahiji

Jante minggat nitih cahya

kaluar ti panjara

Samemeh cunduk peuting kahiji

mantri pulisi nyungseb di dasar walungan

teu nyawaan

Karya: Ajip Rosidi

Baca Juga :   Salah Sahiji Ciri Pakeman Basa Teh Nyaeta

7. Contoh Sajak Sunda tentang Pahlawan

Pahlawan

Hirup nu pinuh ku perjuangan

Persenjataan nu éléh teu di jadikeun alesan

Perang ngalawan panjajahan

Bajuang kanggo kamerdékaan

Prajurit nu mulih ka asalna

Tong dianggap geus palastra

Perang’na jalan nu di pirido Allah Ta’ala

Janten mangpaat kanggo nagara jeung bangsana

Urang sok poho kana jasana

Nu geus ngorbankeun kahirupanna

Kanyeri nu geus teu di rasa

Sakabéhna kanggo nagara Indonésia

Karya: Fahri Setiono

viii. Contoh Sajak Sunda tentang Cinta

Maseuhan cinta ku cimata, enung

tong salempang

najan hirup teu weléh padungdung

kacapi mo’ matak sumbang

da kawatna ranteng ti haté ka haté

ngajentring matak tingtrim

tong hariwang

najan cinta teu weléh beueus ku cimata

ajan kacapi ngjetréng dina laras madenda

satungtung boga kénéh langit jeung béntang kahayang.

Karya: Wahyu Goemilar

***

Semoga bermanfaat, Sahabat 99.

Simak artikel lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com sekarang juga.

Temukan segala kemudahan dalam mencari hunian karena kami #AdaBuatKamu.

Cek ragam hunian menarik, salah satunya dari Almeria Premiere Cimanggis.

Sajak Epik Bahasa Sunda

Source: https://rsudsyamsudin.org/13644/sajak-sunda-4-bait/