Kandang Dara Jenenge

Kandang Dara Jenenge


assalamu’alaikum sedoyo mawon. wonten ing kesempatan puniko kulo bade mbagekaken materi tentang jenenge omah kewan.

JENENGE  PANGGONAN/ OMAH KEWAN

1. Kandhang

Jaran

Diarani

Gendhongan

2. Susuh

Manuk

(Bolongan nang wit gede ) Diarani

Gowok

3. Omahe

Raja Kaya

(Sapi, Kebo) Diarani

Kandhang

4. Omahe

Pitik

Diarani

Kombong

5. Kandang

Macan

Diarani

Krangkeng

vi. Omahe

Dara

Diarani

Pagupon

7. Omahe

Manuk

mangsa ngendog Diarani

Susuh

eight. Omahe

Tawon

Diarani

Tala

9. Kanggo ngingu

iwak

Diarani

TambakAraning Panggonan/ Jenenge panggonan
01. Kanthong wadhah  jenenge dhuwit
02. Endhong wadhah jenenge panah
03. Pranji wadhah jenenge  pithik
04. Kombong panggonan jenenge bèbèk
05. Rong omah jenenge ula

06. Susuh omah jenenge manuk
07. Krangkèng omah jenenge macan
08. Warangka wadhah jenenge kêris
09. Lèng omah jenenge gangsir
ten. Song omah jenenge landak
xi. Papon wadhah jenenge  apu/injêt
12. Pragèn wadhah  jenenge bumbu
13. Plangkan jenenge wadhah tumbak
14. Slêpi jenenge wadhah rokok
xv. Gayor  jenenge  wadhah gong
xvi. Bothèkan jenenge wadhah jamu
17. Pok jenenge wadhah kinang
18. Padaringan jenenge wadhah bêras
xix. Lumbung jenenge wadhah pari
20. Tulang jenenge  wadhah jangkrik
21. Clunthang jenenge  wadhah jangkrik
22. Kandhang jenenge panggonan Kebo-sapi-wêdus
23. Tala jenenge omah tawon
24. Sudhung jenenge omah cèlèng
25. Kurungan jenenge  wadhah manuk
26. Pagupon jenenge omah dara
27. Sêlon jenenge wadhah trasi
28. Gêdhogan jenenge  kandhang jaran
29. Tangsi jenenge panggonan saradadu
30. Mesjid jenenge panggonan sembahyang (Islam)
31. Langgar jenenge panggonan sembahyang (Islam)
32. Klênthèng jenenge panggonan sembahyang (Cina)
33. Gréja jenenge panggonan sembahyang (Kristen/Protestan/Katholik)
34. Dhompèt jenenge wadhah dhuwit
35. Patarangan jenenge omah pitik
36. Bango jenenge omah kanggo dodolan
37. Grêdu omah kanggo jaga
38. Gubug jenenge omah ing tengah sawah
39. Hotèl jenenge omah panginepan sing larang
40. Pasanggrahan jenenge omah palêrêman ing gunung
41. Bangsal jenenge omah gêdhé tur éndah
42. Balé-mangu jenenge omah kanggo ngadili
43. Panti-sari jenenge omah ing satengahing taman
44. Padhépokan jenenge omah dununging pandhita
45. Pacrabakan jenenge omah panggonane wiku
46. Balé-mandhakiya jenenge omah kanggo sêmèdi
47. Sanggar pamujan jenenge omah kanggo sêmèdi
48. Sanggar palanggatan jenenge omah kanggo sêmèdi
49. Sanggar pêmidikan jenenge omah kanggo sêmèdi
50. Sanggar pamêlêngan jenenge omah kanggo sêmèdi

Baca Juga :   Kaki Yang Digunakan Untuk Menolak Lompat Tinggi Adalah

mugi mugi artikel kulo meniko dados manfaat lan migunani tumprap panjenengan sedoyo.

Kandang Dara Jenenge

Source: http://www.sekolahdasarislam.web.id/2017/02/pelajaran-bahasa-jawa-jenengenarane.html