Apa Kang Diarani Blencong

Apa Kang Diarani Blencong

Andharna apa kang diarani sengakalan !

B. Daerah jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sengakalan
utawa
sengkala
yaiku
sastra
ngenani
sandi
utawa
angka sasi
sing
singitan
ning njerone
ukara. Sengkalan njlentrehne angka sing brubah dadi kalimat sing ana ning njerone
nduweni
makna
lan
filosofi
sing didhelekne. Sengkalan iso
awujud
tulisan utawa didelok, kayata gambar lan arca.

Sengkalan atau sengkala yaitu karya sastra berupa sandi atau tahun angka yang tersembunyi di dalam kalimat. Sengkalan menjelaskan angka yang berubah menjadi kalimatt yang didalamnya memiliki makna dan filosofi tersembunyi. Sengkalan bisa berwujud tulisan atau visual, seperti gambar atau patung.


Pembahasan:

Sengkalan
berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Saka” yang artinya suku saka dan “Kala” yang artinya tahun. Saka sendiri berasal dari
suku Saka
di India yang singgah dan
menetap
di tanah Jawa. Mereka lalu
mengajarkan
mengenai cara
penanggalan
ini. Meskipun berasal dari sana, penanggalan Saka merupakan
akulturasi
dari ajaran para
leluhur
Jawa dengan para pendatang
suku Saka
tersebut. Maksud dari sengkalan sendiri merupakan suatu kalimat atau deretan kata yang memiliki makna dalam memperingati suatu perisiwa berdasarkan angka tahun. Di mana angka tersebut memiliki makna atau filosofi tersembunyi di dalamnya. Sengkalan biasa digunakan untuk
memperingati
suatu kejadian atau peristiwa berupa
angka
(tahun) yang disebut dengan sengkalan
lamba. Namun bisa juga diperingati dengan wujud
gambar
atau
patung
yang disebut dengan sengkalan
memet.

Baca Juga :   Gerakan Tungkai Dalam Renang Gaya Bebas Adalah Seperti

Pelajari lebih lanjut

i. Materi tentang
contoh sengkalan lamba

ii. Materi tentang
perbedaan candrasengkala dan suryasengkala

3. Materi tentang
contoh sengkalan menggunakan tahun 2002

Detail jawaban

Kelas: SMP

Mapel
: Bahasa Jawa

Bab
: Sengkalan

Kode
:

#AyoBelajar #SPJ2

Pertanyaan Baru di B. Daerah


27. Jenengku Ali Mustafa. Menawa ditulis nganggo aksara jawakang bener yaiku. .

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

Jenengku

Ali

Mustafa
ᅠᅠᅠ

ᅠᅠᅠ

ᅠᅠᅠ

ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Je

Aksara( ja ) + sandhangan( pepet )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Neng

Aksara( na ) + sandhangan( pepet )( cecak )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Ku

Aksara( ka ) + sandhangan( suku )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ A

Aksara( ha )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Li

Aksara( la ) + sandhangan( wulu )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Mu

Aksara( ma ) + sandhangan( suku )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Sta

Aksara( sa ) + pasangan( ta )ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠᅠ

(☞ ಠ_ಠ)☞ Fa

Aksara rekan( fa )

______

Green

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – Aksara Jawa

“Jenengku Ali Mustafa” nalika ditulis Aksara Jawa mbutuhake :

 • Jenengku

  : Aksara ja + pepet + Aksara na + pepet + cecak + aksara ka + suku
 • Ali

  : aksara ha + aksara la + wulu
 • Mus
  t
  a
  f
  a

  : aksara ma + suku + aksara sa + pasangan ta + aksara rekan fa

Iku mau tulisan aksara Jawa kan Jenengku Ali Mustafa

Semoga membantu…


Cerita rakyat kang dianggep suci, isine gegayutan karo bab-bab sing aneh(ajaib), paragane dewa/dewi utawa manungsa setengah dewa sing nduweni kaluwihan, lan diyakini bener dumadi diarani

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jenise cerita rakyat iku ana 4. Jenise cerita rakyat kang dianggep suci, isine gegayutan karo bab-bab sing aneh (ajaib). Paragane dewa/dewi utawa manungsa setengah dewa sing nduweni kaluwihan, lan diyakini bener dumadi iku diarani
mite.

Pembahasan

Cerita rakyat
merupakan salah satu cerita yang tidak nyata atau tidak benar terjadi dan cara penyebarannya adalah secara turun-temurun. Pengarang dari cerita rakyat juga tidak diketahui atau bersifat anonim. Terdapat empat jenis cerita rakyat dalam bahasa Jawa.

Baca Juga :   Pengelompokan Senam Menurut Fig

Berikut penjelasan mengenai keempat jenis dari cerita rakyat.

 • Mite, seperti yang sudah dijelaskan di atas mite merupakan jenis cerita rakyat yang dianggap suci dan isinya mengenai hal-hal yang ajaib. Tokoh yang diceritakan dalam mite biasanya adalah dewa/dewi dan diyakini benar terjadi.
 • Legenda
  yaiku cerita kang nyritakake asal-usul dumadine sawijine panggonan utawa gegayutan karo sejarah. Maksudnya legenda adalah jenis cerita rakyat yang isinya menceritakan tentang sejarah araupun asal-usul terjadinya suatu tempat.
 • Sage
  yaiku cerita kang ana sesambungane karo sejarah lan biasane nyritakake ngenani kepahlawanan. Jika dalam bahasa Indonesia sage adalah suatu cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah dan biasanya bercerita mengenai kepahlawanan.
 • Dongeng
  yaiku cerita rakyat kang ngayawara tanpa kasunyatan lan gunane kanggo panglipur ngisi wektu luang. Dongeng merupakan cerita rakyat yang tidak nyata dan biasa digunakan untuk hiburan dikala waktu luang.

Pelajari lebih lanjut

 • Materi cerita rakyat Rawa Pening =>
 • Materi cerita rakyat mite =>
 • Materi cerita rakyat legenda =>

=============================================================

Detail jawaban

Kelas
:

Mapel
:

Bahasa Daerah

Bab:

Cerita rakyat

Kode

soal
:

xiii

#
A
y
o
B
due east
l
a
j
a
r


#
Due south
P
J
2


Tulisen ngaggo aksara Jawa a. joakim sregep sinau b. josua seneng krupuk

B. Daerah, Sekolah Dasar

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Panulisan aksara Jawa ing dhuwur nggunakake sandhangan wyanjana.

Sandhangan

wyanjana

ana

iii

:

1
.


Cakra

=


sesulih

ra

➡️
ꦿ

tuladha :

 • kubro = ꦏꦸꦧꦿꦴꦺ
 • sigra = ꦱꦶꦒꦿ

2
.


Keret

=


sesulih

cakra

lan

pepet

➡️

tuladha :

 • greged = ꦒꦽꦒꦼꦢ꧀
 • brebes = ꦧꦽꦧꦼꦱ꧀

three
.


Pengkal

=


sesulih

ya

➡️

tuladha :

 • bagya = ꦧꦒꦾ
 • satya = ꦱꦠꦾ

Jlentrehake

aksara

Jawa

a. joakim sregep

sinau

=


ꦗꦺꦴꦮꦏꦶꦩ꧀ꦱꦽꦒꦼꦥ꧀ꦱꦶꦤꦲꦸ

 • joakim

  =

  aksara Ja + taling tarung, aksara Wa, aksara Ka + wulu, aksara Ma (sigeg)
 • sregep

  sinau

  =

  pasangan aksara Sa + keret, aksara Ga + pepet, aksara Pa (sigeg), Pasangan aksara Sa + wulu, aksara Na, aksara Ha + suku
Baca Juga :   Ngoten Artinya

b. josua seneng

krupuk

=


ꦗꦺꦴꦱꦸꦮꦱꦼꦤꦼꦁꦏꦿꦸꦥꦸꦏ꧀

 • Josua

  =

  aksara Ja + taling tarung, aksara Sa + suku, aksara Wa (diwaca a),
 • seneng

  krupuk

  =

  aksara Sa + pepet, aksara Na + Pepet + cecak, aksara Ka + Cakra + suku, aksara Pa + suku, aksara Ka + pangkon.

★ catetan

aksara sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake sandhangan wyanjana.

Item jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : half dozen
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13

Salinen wacana kidang kencana ing ngisor iki nganggo aksara jawa!

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

salinen wacana kidang kencana ing ngisor iki nganggo aksara jawa!

KIDANG KENCANA

Prabu Ramawijaya ing sajroning alas Dhandhaka sekaliyan karo garwane yaiku Dewi Sintalan didherekake dening rayine kekasih Raden Lesmana. Saking mbangun turute karo ingkang ramane, yaiku Prabu Dhasarata ing Ngayodya, satriya Rama karo garwane ninggal kamukten lelana menyan galas.


Sekar gambuh ping catur”” tegese tembung sekar yaiku ….

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:


Tembang

Penjelasan:

“Sekar gambuh ping catur” ukara iku kalebu tembang macapat pupuh gambuh. Tembang macapat iku anggitane KGPAA Mungkunegara IV. Tembung
sekar

kan ukara iku artine yaiku

tembang


.
“Sekar gambuh ping catur” iku kalebu pada 1 pupuh gambuh.

Nalika nulis tembang macapat biasane mbutuhake jenenge paugeran. Paugeran tembang macapat ana 3 yaiku :

 • Guru gatra
 • Guru wilangan
 • Guru lagu

Dadi jawabane yaiku

tembang

Semoga membantu…

Wangsuli

pitakon

Sekar gambuh ping catur”” tegese tembung sekar yaiku …
tembang.


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


Pembahasan

Tembang gambuh iku kalebu salah sawijining tembang macapat.

Tembang

gambuh

nduwe

paugeran

yaiku

:

 • guru gatra = v
 • guru wilangan = 7, 10, 12, 8, viii
 • guru lagu = u, u, i, u, o

Tembang

gambuh

uga

nduwe

watak

:

 • grapyak
 • sumanak
 • cocok kanggo medharake pititur kang rada sereng merga wis kulina

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : half-dozen
 • Materi : Tmenang macapat
 • Kode 13

Apa Kang Diarani Blencong

Source: https://www.buktekno.com/4982/andharna-apa-kang-diarani-sengakalan.html