Latihan Soal Online

Latihan Soal – SD/MI – SMP/MTs – SMA | Kategori : Bahasa Sunda★ SD Kelas 3 / PAS Bahasa Sunda SD Kelas three


Ulah loba teuing ulin!

Bahasa Indonesianya adalah
#####
A. Jangan terlalu banyak principal!

B. Jangan main di jalan, nanti tertabrak!

C. Jangan menonton Tv terlalu dekat!

D. Jangan buang sampah dimana aja!

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  EPreview soal lainnya:
Ujian Semester i Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas eight

Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Dina paguneman di luhur, rek jeung saha cenah Yuni latihanana ?
a. Bu Eli
b. Bu Susi
c. Bu Tuty
d. Dada


Cara Menggunakan :
Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Materi Latihan Soal Lainnya:

  • PAT Prakarya SMP Kelas 7
  • Khitan – PAI SD Kelas iv
  • Tema ii – Matematika SD Kelas iii
  • Ulangan PPKn Tema 7 SD Kelas 6
  • Tema five Subtema 2 SD Kelas three
  • Kerajinan Limbah Keras – Prakarya SMP Kelas 8
  • Debit – Matematika SD Kelas 5
  • Keliling Lingkaran – Matematika SD Kelas 6
  • UTS PAI Semester 2 Genap SD Kelas iv
  • Renang – Penjaskes PJOK SMA Kelas 12
Baca Juga :   Tari Maengket Cepat Atau Lambat