Raja Kaya Yaiku

Raja Kaya Yaiku

Prabu baka yaiku raja ing?, Kuisatu.com

Crita rakyat kanggo jawab soal nomor 3-vi Candi Prambanan Ing jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyat Prambanan iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Baka.Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Baka lan pasukane kalah amarga kurang persiapan. Prabu Baka lan pasukane mati amarga kena karo senjatane Bandung Bondowoso. Kerajaan Pengging lan pasukane seneng amarga isok menaklukan kerajaan Prambanan.Wektu Bandung Bondowoso ing kerajaan Prambanan, dheweke ndelok putri sing ayu banget. Putri iku jenenge Roro Jonggrang, putri Prabu Baka. Langsung Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang.”Roro Jonggrang, apa awakmu gelem dadi permaisuriku?” Jare Bandung Bondowoso.Roro Jonggrang nanggapi pertanyaane Bandung Bondowoso”Aku gelem dadi permaisurimu, tapi ana syarate.””Apa iku syarate?” Jare Bandung Bondowoso.”Gawekno aku 1000 candi tapi wektune sak wengi!” Jare Roro Jonggrang.Ing bengi, Bandung Bandowoso ngumpulno anak buahe yaiku jin lan setan. Sawise ngrungokake perintahe Bandung Bondowoso, jin lan setan langsung nggarap sing diperintaake karo Bandung Bandowoso. Roro Jonggrang ndelengi pekerjaan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang wedi karo Bandung Bondowoso iso nggarap permintaan e dewe. Roro Jonggrang langsung ngumpulno dayang-dayang.Roro Jonggrang mau ngongkon dayang membakar jerami, munik no lesung lan naburin bunga sing wangi. Jin lan setan mau wedi lan disangkani wis esok. Jin lan setan langsung mbalek. Asline candice iku wis ana 999, tapi kurang i.Bandung Bondowoso mangkel nang Roro Jonggrang amarga wis ngapusi deweke. Langsung Bandung Bondowoso nge sabda Roro Jonggrang dadi patung lan ngganepi 1000 candi. 3.Rakyate iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Baka. Prabu baka yaiku raja ing?

  1. Borobudur
  2. Prambanan
  3. Cetho
  4. Medangkamulan
Baca Juga :   Dengan Disepakatinya Zopfan Artinya Asia Tenggara Adalah Wilayah Yang

Jawaban: B. Prambanan

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, crita rakyat kanggo jawab soal nomor three-6 candi prambanan ing jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge prambanan. rakyat prambanan iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo prabu baka.nanging kerajaan prambanan diserang karo kerajaan pengging. prabu baka lan pasukane kalah amarga kurang persiapan. prabu baka lan pasukane mati amarga kena karo senjatane bandung bondowoso. kerajaan pengging lan pasukane seneng amarga isok menaklukan kerajaan prambanan.wektu bandung bondowoso ing kerajaan prambanan, dheweke ndelok putri sing ayu banget. putri iku jenenge roro jonggrang, putri prabu baka. langsung bandung bondowoso melamar roro jonggrang.”roro jonggrang, apa awakmu gelem dadi permaisuriku” jare bandung bondowoso.roro jonggrang nanggapi pertanyaane bandung bondowoso”aku gelem dadi permaisurimu, tapi ana syarate.””apa iku syarate” jare bandung bondowoso.”gawekno aku 1000 candi tapi wektune sak wengi!” jare roro jonggrang.ing bengi, bandung bandowoso ngumpulno anak buahe yaiku jin lan setan. sawise ngrungokake perintahe bandung bondowoso, jin lan setan langsung nggarap sing diperintaake karo bandung bandowoso. roro jonggrang ndelengi pekerjaan bandung bondowoso. roro jonggrang wedi karo bandung bondowoso iso nggarap permintaan e dewe. roro jonggrang langsung ngumpulno dayang-dayang.roro jonggrang mau ngongkon dayang membakar jerami, munik no lesung lan naburin bunga sing wangi. jin lan setan mau wedi lan disangkani wis esok. jin lan setan langsung mbalek. asline candice iku wis ana 999, tapi kurang 1.bandung bondowoso mangkel nang roro jonggrang amarga wis ngapusi deweke. langsung bandung bondowoso nge sabda roro jonggrang dadi patung lan ngganepi thousand candi. 3.rakyate iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo prabu baka. prabu baka yaiku raja ing prambanan.

Baca Juga :   Huruf India

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu
4.Candi prambanan cacahe ana?
beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Raja Kaya Yaiku

Source: https://kuisatu.com/prabu-baka-yaiku-raja-ing/