Syarif Hidayatullah Berkedudukan Di

Syarif Hidayatullah Berkedudukan Di

Sunan Gunung Jati

Sunan Gunung Jati.jpeg
Sultan Cirebon ke-ane

Masa jabatan


1482–1568
Pendahulu Jabatan baru
Pengganti Panembahan Ratu
Tumenggung Cirebon

Masa jabatan


1479–1482
Pendahulu Pangeran Cakrabuana
Pengganti Jabatan dihapus
Data pribadi
Lahir

Syarif Hidayatullah

1448

Meninggal nineteen September 1569

Kesultanan Cirebon

Makam Astana Gunung Sembung
Agama Islam
Pasangan
 • Nyai Ratu Dewi Pakungwati
 • Nyai Ratu Kawunganten
 • Nyai Babadan
 • Nyai Ageng Tepasari
 • Nyai Lara Baghdad
 • Ong Tien Nio
Anak
 • Sabakingking
 • Pasarean
 • Ratu Ayu
 • Winahon
 • Trusmi
 • Bratakelana
 • Jayalelana
Orang tua
 • Syarif Abdullah Umdatuddin (ayah)
 • Rara Santang (ibu)
Denominasi Sunni
Dikenal sebagai Wali Sanga

Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama
Syarif Hidayatullah
[one]
atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Walisongo, ia dilahirkan Tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam
[2]
dan Nyai Rara Santang, Putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Padjajaran (yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi
Syarifah Mudaim).[3]

Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana (Tumenggung Cirebon pertama sekaligus
uwak
Syarif Hidayatullah dari pihak ibu), ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon ke-2 pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati.[iv]

Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten.[5]
Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dan Korem 063/Sunan Gunung Jati di Cirebon.[6]

Silsilah

[sunting
|
sunting sumber]

Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar
Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Azmatkhan (India) dan Alwi Ammul Faqih (Hadhramaut).

Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpangsiuran sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara (bahasa Cirebon: Gotra Sawala) pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon maka Pangeran Raja (PR) Nasiruddin (bergelar Wangsakerta) mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya.

Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah (Tritiya Sarga) yang sudah diluruskan dari kesimpangsiuran klaim oleh banyak pihak.


Pelurusan Sejarah Silsilah Dalam Negara Kertabumi[2]


[sunting
|
sunting sumber]

Penelusuran sejarah tentang asal-usul Syarief Hidayatullah telah dilakukan oleh Pangeran Raja (PR) Nasiruddin dengan melakukan penelitian terhadap naskah naskah yang ada dengan dibantu oleh para ahli di bidangngnya dalam pertemuan agung Gotra Sawala pertama di Cirebon, penelusuran tersebut menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Negara Kertabhumi yang memuat bab tentang silsilah Syarief Hidayatullah dalam Tritiya Sarga, isinya sebagai berikut:

 • Syarif Hidayatullah / Sayyid Al-Kamil / Susuhunan Jati / Susuhunan Cirebon, bin
 • Syarif Abdullah + Nyi Hajjah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda (Nyi Mas Rara Santang)
 • Ali Nurul Alam + Puteri Mesir
 • Jamaluddin Al-Husein
 • Al-Amir Akhmad Syekh Jalaludin
 • Amir Abdullah Khan
 • Abdul Malik (India)
 • Alwi ‘Ammul faqih Hadhramaut
 • Muhammad Shohib Mirbath
 • Ali Khali’ Qasam
 • Alwi Shohib Bait Jubair
 • Muhammad Maula Every bit-Shauma’ah
 • Alwi Al-Mubtakir
 • Ubaidillah
 • Ahmad Al-Muhajir
 • Isa Al-Rumi
 • Muhammad An-Naqib
 • Ali Al-Uraidhi
 • Ja’far Ash-Shadiq (Madinah)
 • Muhammad Al-Baqir
 • [[Ali Zainal Abiddin]
 • Husein As-Syahid
 • Sayyidah Fatimah Al-Zahra’ RA
 • Nabi Muhammad Rasulullah SAW
 • Abdullah
 • Abdul Muthalib
 • Hasyim
 • Abdul Manaf
 • Qusay
 • Kilab
 • Murroh
 • Ka’ab
 • Luay
 • Ghalib
 • Fihir (Quraisy)
 • Malik
 • Nadhar
 • Kinanah
 • Khuzaimah
 • Mudrikah
 • Ilyas
 • Mudhar
 • Nizar
 • Ma’advertisement
 • Adnan
 • Addi
 • Addad
 • Humaysa’
 • Salaman
 • Bista
 • Sahail
 • Jamal
 • Qaidar
 • Nabi Ismail
 • Nabi Ibrahim
 • Tarakh
 • Nakhur
 • Sarugh
 • Abir
 • Syalik
 • Pinan
 • Arfakhsyad
 • Sam
 • Nabi Nuh
 • Lamik
 • Matusyalak
 • Mahnauk
 • Yarid
 • Mahlail
 • Qinan
 • Anwas
 • Syis
 • Nabi Adam + Siti Hawa

Adapun versi lainnya yang dipersingkat dengan perubahan ejaan penulisan yang mengalami penyesuaian pengucapan lokal tercantum dalam beberapa naskah berikut ini:

[sunting
|
sunting sumber]

Naskah Kaprabonan

[sunting
|
sunting sumber]

 • Kanjeng Nabi Muhamad SAW
 • Sarifah Siti Fatimah
 • Husen
 • Jaenal Abidin
 • Muhammad Mubarakin
 • Imam Ja’far Sidiq
 • Musa
 • Kalijam
 • Habi Jamali
 • Amad Nakiddi
 • Ali Nakiddi
 • Hasan Sukri,
 • Muhammad Dadi
 • Raja Banissrail
 • Ratu Mesir
 • Raja Duta
 • Kanjeng Sinuhun Carbon / Syarif Hidayatullah Sunan Gunungjati


Kitab Purwaka Caruban Nagari[7]


[sunting
|
sunting sumber]

 • Nabi Muhammad SAW
 • Siti Fatimah
 • Sayid Husen
 • Sayid Abidin
 • Muhammad Baqir
 • Ja’far Sidik
 • Kasim al-Malik
 • Idris
 • Al-Baqir
 • Ahmad
 • Baidillah
 • Muhammad
 • Alwi al-Mishri
 • Abdul Malik
 • Amir
 • Ali Nurul Alim
 • Syarif Abdullah (Sultan Hut / Sultan Mahmud)
 • Sunan Gunung Jati

Sedangkan salah satu versi utama yang menjadi rujukan umum berbagai pihak yang isinya selaras dengan Kitab Negara Kertabumi adalah:

[sunting
|
sunting sumber]

Kitab Syamsu Azh Zhahirah fi Nasabi Ahli al-Allurement

[sunting
|
sunting sumber]

Sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi peneliti nasab Naqobatul Asyrof al-Kubro dan Rabithah Alawiyah, yang juga tercantum dalam kitab
Syamsu Azh Zhahirah fi Nasabi Ahli al-Bait
karya ulama Yaman, Sayyid Abdurrohman bin Muhammad al-Masyhur, silsilah lengkap Syarif Hidayatullah adalah sebagai berikut:[3]
[viii]

 1. Syarif Hidayatullah
  atau
  Sunan Gunung Jati
  putera dari
 2. Syarif Abdullah Umdatuddin Azmatkhan bin
 3. Sayyid Ali Nurul Alam Azmatkhan bin
 4. Sayyid Jamaluddin Akbar Azmatkhan al-Husaini (Syekh Jumadil Kubro) bin
 5. Sayyid Ahmad Jalal Syah Azmatkhan bin
 6. Sayyid Abdullah Azmatkhan bin
 7. Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin
 8. Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadramaut) bin
 9. Sayyid Muhammad Shahib Mirbath (Hadramaut) bin
 10. Sayyid Ali Kholi’ Qosam bin
 11. Sayyid Alawi ats-Tsani bin
 12. Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
 13. Sayyid Alawi Awwal bin
 14. Sayyid al-Imam ‘Ubaidillah bin
 15. Sayyid Ahmad al-Muhajir bin
 16. Sayyid ‘Isa Naqib ar-Rumi bin
 17. Sayyid Muhammad an-Naqib bin
 18. Sayyid al-Imam Ali Uradhi bin
 19. Sayyidina Ja’far ash-Shadiq bin
 20. Sayyidina Muhammad al-Baqir bin
 21. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin
 22. Sayyidina Husain bin
 23. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah az-Zahra binti
 24. Rasulullah Muhammad S.A.Due west.

Riwayat Hidup

[sunting
|
sunting sumber]

Proses Belajar

[sunting
|
sunting sumber]

Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah.

Babad Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuwana membangun Kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan mambangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah
Uwaknya wafat.

Pernikahan

[sunting
|
sunting sumber]

Memasuki usia dewasa (sekitar tahun 1470 – 1480) ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama.

Kesultanan Cirebon

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali, akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke gunung Sembung, kecamatan Gunung Jati, kabupaten Cirebon, propinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai
Puser Bumi
(bahasa Republic of indonesia: pusatnya dunia).[ix]

Pada tahun 1479 M, kedudukan pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah (anak dari pernikahan
Nyai
Rarasantang dengan Syarif Abdullah dari Mesir) yang sebelumnya menikahi
Nyimas
Pakungwati (putri dari Pangeran Walangsungsang dan
Nyai
Indang Geulis) yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai
Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Awlya Allah Kutubid Jaman Khalifatur Rasulullah.[10]

Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Sanga selalu mendekati kakeknya yakni Jaya Dewata (prabu
Silih Wangi) agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya
Nyai
Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan prabu
Silih Wangi, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil, pada tahun 1482 (pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan prabu
Silih Wangi), seperti yang tertuang dalam naskah
Purwaka Caruban Nagari
karya Pangeran Arya Carbon.

Pada tanggal 12 Shafar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal ii April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada prabu
Silih Wangi
selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti.[9]
[10]
Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon (bahasa Cirebon:
gegeden).

Untuk memperkuat hubungan dengan kesultanan Demak dilakukan dengan pernikahan putra putri kedua kesultanan.[11]

 • Pangeran Maulana Hasanudin dengan Ratu Ayu Kirana.
 • Pangeran Jayakelana dengan Ratu Ayu Pembayun
 • Pangeran Bratakelana dengan Ratu Nyawa (Ratu Ayu Wulan)
 • Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Kadir (Pangeran Sabrang Lor) menikah pada 1511 yang menjadi Sultan Demak kedua pada 1518 .

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti raja-raja kesultanan Cirebon dan kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali (Galuh), Sunda Kelapa, dan Banten.[12]

Kesultanan Demak

[sunting
|
sunting sumber]

Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana Walisongo memberikan peranan penting dalam sejarah pendiriannya. Pada masa ini, Syarif Hidayatullah berusia sekitar 37 tahun (kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama).

Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa (bukan hanya di Demak), maka Cirebon menjadi semacam Negara Bagian atau Vasal dari Kesultanan Demak.

Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, Ulama yang paling dituakan di Dewan Muballigh (Walisongo), bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya.


Pendirian Kesultanan Banten & Jatuhnya Sunda Kelapa

[sunting
|
sunting sumber]

Setelah pendirian Kesultanan Demak, antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Sunda, Galuh (sekarang bagian dari Jawa Barat) dan Majapahit (di Jawa Tengah dan Jawa Timur) serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara.

Setelah pendirian Kesultanan Demak, antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Sunda, Galuh (sekarang bagian dari Jawa Barat) dan Majapahit (di Jawa Tengah dan Jawa Timur) serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara.

Raja Pakuan di awal abad 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Di saat yang genting inilah Syarif Hidayatullah berperan dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten-Demak-Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara.

Kegagalan Ekspedisi Jihad II Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 kemudian memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai sebagai Panglima berikutnya yang menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa, menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka.

Syiar Islam ke Banten dan Pendirian Kesultanan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) bersama dengan Pangeran Walangsungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai
Wahanten, Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti
jihad
(perang) tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja namun juga perang melawan hawa nafsu, penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat
Wahanten
dan
Pucuk Umun
[13](penguasa)
Wahanten Pasisir. Pada masa itu di wilayah
Wahanten
terdapat dua penguasa yaitu Sang Surosowan (anak dari Prabu Jaya Dewata atau Silih Wangi) yang menjadi
Pucuk Umun
(penguasa) untuk wilayah
Wahanten Pasisir
dan Arya Suranggana yang menjadi
Pucuk Umun
untuk wilayah
Wahanten Girang.[fourteen]

Di wilayah
Wahanten Pasisir
Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten (putri dari Sang Surosowan), keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ratu Winaon (lahir pada 1477 One thousand) dan Pangeran Maulana Hasanuddin (Pangeran Sabakingkin: nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan) yang lahir pada 1478 M.[11]
Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya.

Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479 setelah sebelumnya menghadiri rapat para Wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para Wali.

Latar Belakang Penguasaan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Perkawinan Pangeran Sabrang Lor (Yunus Abdul Kadir)dengan Ratu Ayu (putri Sunan Gunung Jati) terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, panglima angkatan laut, Kerajaan Demak, Sabrang Lor untuk sementara berada di Cirebon, kelak Yunus Abdul Kadir akan menjadi Sultan Demak pada 1518.

Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat mencemaskan Jaya Dewata (Siliwangi) di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka yang ketika itu baru saja gagal merebut Pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudera Pasai.[xv]

Pada tahun 1513 M, Tome Pires pelaut Portugis menyatakan dalam catatannya bahwa sudah banyak dijumpai orang Islam di pelabuhan Banten.[xvi]

Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah,[17]
sekembalinya dari Mekah Syarif Hidayatullah dan putranya yaitu Maulana Hasanuddin kemudian melakukan dakwah Islam dengan sopan, ramah serta suka membantu masyarakat sehingga secara sukarela sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam, dari aktivitas dakwah ini di wilayah Banten.

Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama
Syekh Nurullah
(Syekh yang membawa cahaya Allah SWT),[xviii]
yang kemudian aktivitas dakwah ini dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin hingga ke pedalaman
Wahanten
seperti gunung Pulosari di kabupaten Pandeglang di mana ia pernah tinggal selama sekitar 10 tahun untuk berdakwah kepada para
ajar
(pendeta), gunung Karang, gunung Lor, hingga ke Ujung Kulon dan pulau Panaitan[19]
dengan pola syiar yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan ayahnya.

Pada tahun 1521, Jaya Dewata (Prabu Siliwangi) mulai membatasi pedagang muslim yang akan singah di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang muslim, namun upaya tersebut kurang mendatangkan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukan tersebut, bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman kerajaan Sunda.

Pada tahun itu juga Kerajaan Sunda berusaha mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki kepentingan yang sama dengan kerajaan Sunda, Jaya Dewata (Siliwangi) memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis dengan tujuan dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon.

Pada tahun 1521 untuk merealisasikan persahabatan tersebut Jaya Dewata (Siliwangi) mengirim beberapa utusan ke Malaka di bawah pimpinan Ratu
Samiam
(Surawisesa), mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis bagi suatu persahabatan yang saling menguntungkan antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Surawisesa memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas terutama lada di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda sebagai imbalannya, Surawisesa mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon dengan memberi hak kepada Portugis untuk membangun benteng.[15]

Pada tahun 1522 Gubernur Alfonso d’Albuquerque yang berkedudukan di Malaka mengutus Henrique Leme untuk menghadiri undangan Raja Sunda Surawisesa (dalam naskah Portugis disebut sebagai Raja Samiam)[20]
untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kalapa guna melawan orang-orang Cirebon yang menurutnya bersifat ekspansif.

Pada tanggal 21 Agustus 1522 dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat loji (perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng) di Sunda Kelapa[21]
dan Banten, sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda Surawisesa akan memberikan kepada orang-orang Portugis 1.000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan, sebuah batu peringatan atau
padraõ
(dibaca: Padraun) dibuat untuk memperingati peristiwa itu.

Padrão dimaksud disebut dalam cerita masyarakat Sunda sebagai Layang Salaka Domas dalam cerita rakyat Mundinglaya Dikusumah, dari pihak kerajaan Sunda perjanjian ditandatangani oleh
Padam Tumungo
(yang terhormat Tumenggung),
Samgydepaty
(Sang Depati),
due east outre Benegar
(dan bendahara)
east easy o xabandar
(dan Syahbandar)
[22]
Syahbandar Sunda Kelapa yang menandatangani bernama Wak Item dari kalangan muslim Betawi, dia menandatangani dengan membubuhkan huruf Wau dengan Khot.[23]

Penguasaan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tahun 1522,[24]
Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama keraton Surosowan, pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung serta masjid di kawasan Pacitan.[25]
Sementara yang menjadi
pucuk umum
(penguasa) di
Wahanten Pasisir
adalah Arya Surajaya (putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin) setelah meninggalnya Sang Surosowan pada 1519 Yard. Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan
Wahanten Pasisir
hingga tahun 1526 M.[26]

Pada tahun 1524 K, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten[27]
Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa
Wahanten Pasisir
menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati sehingga pasukan difokuskan untuk merebut
Wahanten Girang

Dalam Carita Sajarah Banten dikatakan ketika pasukan gabungan kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak mencapai
Wahanten Girang,
Ki
Jongjo (seorang kepala prajurit penting) dengan sukarela memihak kepada Maulana Hasanuddin.[28]

Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional di ceritakan bahwa
Pucuk Umun
(penguasa) Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat termasuk masyarakat pedalaman
Wahanten
yang merupakan wilayah kekuasaan
Wahanten Girang, sehingga
pucuk umum
Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya
sabung ayam
(adu ayam) dengan syarat jika
sabung ayam
dimenangkan Arya Suranggana maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya.

Sabung Ayam
pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya[29]
Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam kemudian memilih masuk hutan di wilayah Selatan. Sepeninggal Arya Suranggana, kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggrahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17.[30]

Penyatuan Banten

[sunting
|
sunting sumber]

Atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan
Wahanten Girang
ke pesisir di kompleks Surosowan sekaligus membangun kota pesisir.[31]

Kompleks istana Surosowan tersebut akhirnya selesai pada tahun 1526.[24]
Pada tahun yang sama juga Arya Surajaya
Pucuk Umun
(penguasa)
Wahanten Pasisir
dengan sukarela menyerahkan kekuasannya atas wilayah
Wahanten Pasisir
kepada Sunan Gunung Jati, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertumpahan darah banyak rakyat (karena raja amat sayang dengan rakyatnya, sehingga diberikanlah kekuasaan berikutnya ke tangan Sunan Gunung Jati) akhirnya kedua wilayah
Wahanten Girang
dan
Wahanten Pasisir
disatukan menjadi
Wahanten
yang kemudian disebut sebagai
Banten
dengan status sebagai
depaten
(provinsi) dari kesultanan Cirebon pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah (sekitar tanggal 8 Oktober 1526 M),[32]
kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin.

Dari kejadian tersebut sebagian ahli berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati adalah Sultan pertama di Banten,[33]
meskipun demikian Sunan Gunung Jati tidak mentasbihkan dirinya menjadi penguasa (sultan) di Banten.[34]
Alasan-alasan demikianlah yang membuat pakar sejarah seperti Hoesein Djajadiningrat berpendapat bahwa Sunan Gunung Jatilah yang menjadi pendiri Banten dan bukannya Maulana Hasanuddin. Menurut catatan dari Joao de Barros, semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh kesultanan Islam, Banten lah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara.[31]

Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin diangkat menjadi sultan di wilayah Banten oleh ayahnya Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).[35]

Perebutan pengaruh antara Kerajaan Sunda Galuh dengan Kesultanan Banten-Cirebon segera bergeser kembali ke darat. Tetapi Kerajaan Sunda Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah menjadi sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para Pangeran dan Putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula sebagian Panglima Perangnya.

Perundingan Yang Sangat Menentukan

[sunting
|
sunting sumber]

Setelah Pakuan Pajajaran yang merupakan ibu kota Kerajaan Sunda Galuh jatuh kepada Syarif Hidayatullah pada tahun 1568 (hanya satu tahun sebelum ia wafat pada tahun 1569 dalam usia yang hampir 120 tahun), kemudian terjadi perundingan terakhir antara Syarif Hidayatullah dengan para pegawai istana, Syarif Hidayatullah kemudian memberikan two opsi:

 1. Bagi para pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya, seperti gelar Pangeran-Putri atau Panglima akan tetap disandangnya, dan kemudian mereka dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing.
 2. Bagi para pembesar Istana Pakuan yang tidak bersedia masuk Islam maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan Pajajaran untuk diberikan tempat di pedalaman Banten (wilayah Cibeo sekarang).

Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para Pangeran dan Putri-Putri Raja menerima opsi pertama. Sedang Pasukan Kawal Istana dan Panglimanya (sebanyak 40 orang) yang merupakan Korps Elite dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi kedua. Diyakini mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy Dalam sekarang yang terus menjaga anggota pemukiman yang hanya sebanyak 40 keluarga (karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan). Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy Luar.

Dengan segala jasa Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Rahimahullah.[36]

Wafat

[sunting
|
sunting sumber]

Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisnapaksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka.

Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, dimana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah.

Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati.[37]

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


 1. ^


  (Republic of indonesia)
  Muljana, Slamet (2005).
  Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 72. ISBN 9798451163.  ISBN 978-979-8451-sixteen-iv
 2. ^


  a
  b  Pangeran Raja (PR) Nasiruddin. 1680. Negara Kertabumi. Cirebon: kesultanan Cirebon
 3. ^


  a
  b
  Syamsu Azh Zhahirah fi Nasabi Ahli al-Allurement oleh Sayyid Abdurrohman bin Muhammad al-Masyhur
  (PDF). https://archive.org/. 2016-05-23. Diakses tanggal
  2017-04-21
  .

 4. ^


  Wink. “Biografi Sunan Gunung Jati”.
  BiografiKu.com | Biografi dan Profil Tokoh Terkenal Di Dunia
  . Diakses tanggal
  2017-03-24
  .

 5. ^


  Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. “Sejarah | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website”.
  www.uinjkt.ac.id
  . Diakses tanggal
  2017-03-24
  .

 6. ^


  Sulthonie, Ahmad Agus. “WELCOME TO UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG – PROFIL SEJARAH UIN”.
  world wide web.uinsgd.ac.id
  (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal
  2017-04-29
  .

 7. ^

  Pangeran Raja (PR) Aria Cirebon. 1720. Purwaka Caruban Nagari. Cirebon: Kesultanan Kacirebonan

 8. ^


  “Silsilah Sunan Gunung Jati Cirebon / Syarif Hidayatullah dan Keturunannya di Cirebon & Banten | Ranji Sarkub”.
  Ranji Sarkub. 2015-06-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal
  2017-04-29
  .
 9. ^


  a
  b  Kurnia, Rohmat. 2009. Tempat dan Peristiwa Sejarah di Jawa Barat. Bandung: Sarana Pancakarya Nusa
 10. ^


  a
  b
  “Kabupaten Cirebon – Sejarah Kabupaten Cirebon”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-29. Diakses tanggal
  2015-x-16
  .
 11. ^


  a
  b  Iskandar, Yoseph. 2005. Sejarah Jawa Barat. Bandung: Geger Sunten

 12. ^


  Muljana, Slamet (2005).
  Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 72. ISBN 9798451163.

 13. ^

  Nafsiah, Siti. 2000. Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di dunia. Djakarta: Gema Insani Press

 14. ^

  Ekajati, Edi Suhardi, Etti R. Due south, Abdurrahman. 1991. Carita Parahiyangan karya Pangeran Wangsakerta: ringkasan, konteks, sejarah, isi naskah, dan peta. Bandung: Yayasan Pembangunan Jawa Barat
 15. ^


  a
  b  Zahorka, Herwig. 2007. The Sunda Kingdoms of Due west Java, From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with Regal Center of Bogor, Over grand Years of Propsperity and Glory. Djakarta. Yayasan Cipta Loka Caraka

 16. ^

  Michrob, Drs Halwani, Drs A. Mudjahid Chudori. 1993. Catatan Masa Lalu Banten. Serang: Penerbit Saudara

 17. ^

  Pudjiastuti, Titik. 2007. Perang, Dagang, Persahabatan: Surat-surat Sultan Banten. Dki jakarta: Yayasan Obor Republic of indonesia

 18. ^

  Firdaus, Endang. 2009. Cerita Rakyat dari Serang. Djakarta: Grasindo

 19. ^

  Tim Balitbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia. 2007. Kepemimpinan kiai-jawara: relasi kuasa dalam kepemimpinan tradisional religio-magis di pedesaan Banten. Dki jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia

 20. ^

  Pusat Studi Sunda. 2006. Mencari gerbang Pakuan dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda. Bandung: Pusat Studi Sunda

 21. ^

  De Haan, Frederik. 1932. Oud Batavia. Den Haag: Antiquariaat Minerva

 22. ^

  Heuken, A. 1982. Historical Sites of Jakarta. Jakarta. Yayasan Cipta Loka Caraka

 23. ^

  Ridyasmara, Rizki. 2008. Mengkritisi Peran Fatahilah di Jakarta. Jakarta: Era Muslim
 24. ^


  a
  b  Pudjiastuti, Titik 2000, ‘Sadjarah Banten: suntingan teks dan terjemahan disertai tinjauan aksara dan amanat. Depok: Universitas Republic of indonesia

 25. ^

  Untoro, Heriyanti Ongkodharma, 2007. Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522 – 1684. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

 26. ^

  Effendy, Khasan. Sumanang Rana Dipaprana. 1994. Pertalian keluarga raja-raja Jawa Kulon dengan Keraton Pakungwati: Sunan Gunung Djati muara terakhir keluarga raja-raja Jawa Kulon. kota Bandung: Indra Prahasta

 27. ^

  Hendarsyah, Amir. 2010. Cerita Kerajaan Nusantara. Yogyakarta: Great Publisher

 28. ^


  “Syahdana, Darussalam Jagad. 2013. Banten Girang Jejak Peradaban Banten yang Berkembang. [[kota Tangerang]]: Banten Hits”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-09. Diakses tanggal
  2017-08-24
  .

 29. ^

  Sariyun, Yugo. 1991. Nilai Budaya dalam Permainan Rakyat Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

 30. ^


  “Syahdana, Darussalam Jagad. 2015. Gunung Pulasari; Kunci Penaklukkan Banten Girang oleh Sunan Gunung Jati. [[kota Tangerang|Tangerang]]: Banten Hits”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal
  2017-08-24
  .
 31. ^


  a
  b  Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1997. Kongres Nasional Sejarah, 1996: Sub tema dinamika sosial ekonomi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Republic of indonesia

 32. ^

  Lubis, Nina Herlina, 2004. Banten dalam pergumulan sejarah: sultan, ulama, jawara. Jakarta: LP3ES

 33. ^

  Ruhimat, Mamat, Nana Supriatna, Kosim. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah). Bandung: Grafindo Media Pratama

 34. ^

  Adhyatman, Sumarah. 1981. Antiquarian ceramics found in Indonesia. Jakarta: Himpunan Keramik Republic of indonesia

 35. ^

  Taher, Prof. dr. Tarmizi. 2002. Menyegarkan Akidah Tauhid Insani: Mati di Era Klenik. Jakarta: Gema Insani Press

 36. ^


  “Kisah Sunan Gunung Jati dan Misteri Hilangnya Istana Pakuan”.
  SINDOnews.com. 2015-02-21. Diakses tanggal
  2017-03-24
  .

 37. ^


  “Foto : Menengok makam Sunan Gunung Jati di Cirebon| merdeka.com”.
  merdeka.com
  (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal
  2017-03-24
  .
Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

 • Website Resmi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Rujukan Kitab

[sunting
|
sunting sumber]

 • Kitab
  Syamsu Azh Zhahirah fi Nasabi Ahli al-Allurement
  oleh Sayyid Abdurrohman bin Muhammad al-MasyhurSyarif Hidayatullah Berkedudukan Di

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Gunung_Jati

Baca Juga :   Identifikasikan Tujuan Pembangunan Ekonomi