Dasanamane Gajah

Dasanamane Gajah

Tembung dasanama dalam bahasa jawa adalah kalimat atau beberapa kata yang mempunyai arti sama, dan termasuk dalam sinonim.

Tembung atau kata dasanama tidak hanya berlaku untuk kata atau kalimat akan tetapi juga sering dipakai nama dalam karakter pewayangan jawa.

Jika dijabarkan “dasanama”

Dasa
: adalaha bahasa jawa yang berarti sepuluh ( sedasa)

Nama
: berarti nama

Dasa atau sepuluh adalah merupakan jumlah yang banyak jika digabungkan dasanama bisa berarti banyak nama

Arti dasa nama dalam pelajaran bahasa jawa yaiku tembung pirang pirang kan podha tegese.

Sebenarnya dasanama ini memang jarang sekali dipakai dalam 1 daerah mereka akan menyebutkan salah satunya sebagai ciri khas daerah tersebut menyebutkan nama ya

Seperti dasanama kata jatuh di bahasa jawa tiap daerah mempunyai penyebutan yang berbeda dasanama kata jatuh sebagai berikut tibo, jiglok, gigol, jeblok dan masih banyak kata lainya.

Contoh tembung  dasanama dalam basa jawa

1. Kembang / bunga

Dasanamane kembang

Puspita, sekar, puspa, padma, kusuma

ii. Abang / warna merah

Dasanamane abang

Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta

iii. Anak

Dasanamae anak

Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka. Yoga

4. Bapak

Dasanamane bapak

Rama, sudarmana, yayah, sudarmi

5. Ibu

Dasanamane ibu

Mbok, biyang, biyung, indung, puyengan, reno, wibi, umi

six. Alas /hutan

Dasanamane alas

wana, setra, sabin

seven. Bumi

Dasanamane bumi

Bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, buntala, jagad, kisma, mandhala, pratala, pratiwi

8. Angin

Dasanamane angin

Bayu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung

9. Ati / hati

Dasanamane ati

driya, galih, manah, nala, kalbu, prana, tyas, wardaya

ten. Banyu / air

Dasanamane banyu

sindu, we, toya, tirta, udaka, warih, jala, jahni, her, tuban, jahnawi

Baca Juga :   Salah Sahiji Ciri Pakeman Basa Teh Nyaeta

11. Arep

Dasanamane Arep

Apti, arsa, ayun

12. Awak / badan

Dasanamane

Ingsun, angga, raga

thirteen. Dalan / jalan

Dasanamane dalan

Dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, rattan, sopana

14. Gajah

Dasanamane Gajah

Asti, dipa, dipangga, dirada, esti, liman

15. Jeneng / nama

Dasanamane jeneng

Asma, jejuluk, pararap, sambat, rum-rum, mewangi

Dasanamane Wayang / jeneng wayang

 1. Semar dasanamane Badranaya, Nayantaka, Ismaya, Sukma Sejati, Sukma Ekalaya, Boga Sampir, Dhudha Manang-munung, Mayajati.
 2. Guru  dasanamae Jagatnata, Girinata, Hyang Siwah, Hyang Jagat Pratingkah, Ciwa Mahadewa, Ciwa Guru.
 3. Abimanyu dasanamane Ongkowijoyo, Sang Pangaribawa, Aribawana, Pengalasan, Satriya Tanjunganom, Satriya Plangkawati, Partatanaya.
 4. Duryudana dasanamae Kurupati, Jaka Pitana, Gendarisuta, Destratmaja, Tri Panangsah, Gendaraputra, Kurendra Nata.
 5. Baladewa dasanamane Baiararna, Kakrasana, Wasi Jaladara, Wasudewaputra, Prabu Mandura, Brahma Murti.
 6. Janaka = Pamade, Arjuna, Premadi, Pamadya, Parta, Palguna, Margana, Endraputra, Endratanaya, Endrakusuma, Jlamprong, Kombang Ali-Ali, Gendreh Kemasan, Satriya Madukara, Prabu Kariti, Bambang Wijanarka, Cipta Hening, Begawan Mintaraga, Dananjaya.
 7. Gathutkaca dasanamane Guritna, Tetuka, Rimbatmaja, Arimbiputra, Krincing Wesi, Purbaya, Bimasuta, Satriya Pringgondani.
 8. Dewi Sinta dasanamae janaki, maithili, waidehi
 9. Petruk dasanamane Dawala Kantong Bolong Dublajaya Pentungpinanggul Jengglongjaya Bambang Pecruk Welgeduwelbeh Tongtongsot
 10. Gareng dasanamane Bambang Sukodadi Pancalpamor Cakrawangsa Pandupragolamanik, jaswadiputro, nolojoyotungkluk
 11. Bagong dasanamane Bawor, Cepot, Astrajingga, Jamblahita, Lupit, Pathokol Baworsari

Dasanamane Gajah

Source: https://www.intanpari.com/2020/08/tembung-dasanama-dalam-bahasa-jawa.html