Gagasan Pokok Kang Dadi Dhasaran Kanggo Ngembangake Carita Diarani

Gagasan Pokok Kang Dadi Dhasaran Kanggo Ngembangake Carita Diarani

Gagasan Pokok Kang Dadi Dhasaran Kanggo Ngembangake Carita Diarani.

 • 1.

  Bocah-boah lagi mloya-mlayu ing tanah lapang kidul desa. Ukara ing dhuwur iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ….

  • A.

   Bocah-bocah

  • B.

   Mloya-mlayu

  • C.

   Tanah lapang

  • D.

   Kidul desa

 • 2.

  Anak embek jenenge anak kambing, dolar ijil jenenge ….

  • A.

   Bledug

  • B.

   Beyes

  • C.

   Anak sapi

  • D.

   Cemeng

 • three.

  Bayu, braja, maruta, pawana lan samirana iku dasanamane ….

  • A.

   Geni

  • B.

   Langit

  • C.

   Angin

  • D.

   Bumi

 • four.

  Gagasan pokok kang dadi dhasaran kanggo ngembangake carita diarani ….

  • A.

   Tema

  • B.

   Judul

  • C.

   Silsilah

  • D.

   Pachelaton

 • 5.

  Babagan sing ora terlazim dilaporke ing dalem nulis palaporan coretan yaiku ….

  • A.

   Sing diamati

  • B.

   Wektu ngamati

  • C.

   Panggonan ngamati

  • D.

   Bekal Ngamati

 • 6.

  Tanduran kang wite mrambat ing lemah iku diarani ….

  • A.

   Pala wija

  • B.

   Pala kesimpar

  • C.

   Pala kependhem

  • D.

   Pala kitri

 • 7.

  Lemah kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ….

  • A.

   Pekarangan

  • B.

   Alun-alun

  • C.

   Tegalan

  • D.

   Lapangan

 • viii.

  I) Kembang jagung arane sinuwun II) Kembang lombok arane gleges III) Kembang cengkeh arane kedelai IV) Kembang blimbing arane tanwujud Arane wit lan kembange sing bener ditunjukake nomer ….

  • A.

   I, Two, III, 4

  • B.

   II lan Iv

  • C.

   I lan Four

  • D.

   I, Iii lan IV

 • 9.

  Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku ….

  • A.

   Pangkur

  • B.

   Dos

  • C.

   Ani-ani

  • D.

   Arit

 • 10.

  Tuladha ukara reseptif ing ngisor iki yaiku ….

  • A.

   Adhi nangis goro-goro mulai

  • B.

   Khuluk dikongkon ibune tuku gula

  • C.

   Bayu numpak sepur seneng banget

  • D.

   Santi nyirami kembang ing pelataran

 • 11.

  Ahli gawe barang saka kayu iku diarani ….

  • A.

   Selongsong

  • B.

   Jlagra

  • C.

   Pandhe

  • D.

   Undhagi

 • 12.

  Roni iku bocahe isinan, ora kaya kanca-kancane. Cemeti isinan iku tegese ….

  • A.

   Ora nduwe isin

  • B.

   Seneng ngisin-ngisini

  • C.

   Gampang isin

  • D.

   Ora isin blas

 • 13.

  Bocah kui lungguhe antheng bolang-baling. Tegese sanepa ing dhuwur yaiku ….

  • A.

   Tansah antheng banget

  • B.

   Tansah perbuatan ora boleh meneng

  • C.

   Tansah tengok-tengok nganti keturu

  • D.

   Tansah ajeg ora boleh obah

 • fourteen.

  Rukun agawe santosa, crah …. Paribasan ing dhuwur iku terusane sing bener yaiku ….

  • A.

   Agawe lumrah

  • B.

   Agawe bungah

  • C.

   Agawe susah

  • D.

   Agawe bubrah

 • 15.  
Aksara Jawa ing dhuwur iku unine .... - ProProfs

  Huruf Jawa ing dhuwur iku unine ….

  • A.

   Kardi dicokot ula sawah

  • B.

   Kadir dicokot nyamuk anopeles

  • C.

   Akeh nyamuk anopeles nang sawah

  • D.

   Kadir tuku pembeli nyamuk

 • xvi.

  Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama inggil yaiku ….

  • A.

   Kula dipunsukani duwet katah

  • B.

   Simbah dipunaturi sare wonten kamar

  • C.

   Adik lagi dolanan ana ing plataran

  • D.

   Bapak nembe kesah saking omah

 • 17.

  Basa ngoko lugu yaiku basa kang ki dorongan-tembunge diucapake kanthi ngoko kabeh. Basa ngoko kalis iku ora panteng diucapake ….

  • A.

   Wong tuwa marang anake

  • B.

   Bocah marang kancane

  • C.

   Anak marang wong tuwa

  • D.

   Wong tuwa marang wong enom

 • xviii.

  Pakdhe nembe ngendhikan kalian Mas Ahmad sing ana kutha Surabaya kanthi sarana ….

  • A.

   Televisi

  • B.

   Radio

  • C.

   Bis

  • D.

   Telepon

 • 19.

  Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang dikirimi diarani ….

  • A.

   Adangiyah

  • B.

   Titi bahan

  • C.

   Surasa basa

  • D.

   Wasana basa

 • 20.

  Kembang kencur, gandha sedhep sandhing sumur Kudu jujur, ….. Lanjutane parikan ing dhuwur yaiku ….

  • A.

   Rial kepengen uripe ajur

  • B.

   Ringgit kepengen uripe makmur

  • C.

   Peso kepengen nduweni sumur

  • D.

   Peso kepengen tuku kasur

 • 21.

  Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ….

  • A.

   Prabu Kresna

  • B.

   Kurawa

  • C.

   Punakawan

  • D.

   Ramayana

 • 22.  
Gambar wayang ing dhuwur iku jenenge ....
  - ProProfs

  Susuk n komedi didong ing dhuwur iku jenenge ….

  • A.

   Raden Janaka

  • B.

   Raden Duryudana

  • C.

   Raden Nakula

  • D.

   Raden Werkudara

 • 23.

  Gatekna macapat ing ngisor iki!

  Gambuh

  Laras Pelog Patet Barang Sekar gambuh ping catur Kang cinatur kelakuan kang kalantur Tanpa tutur katula-mizan katali Kadaluwarsa kapatuh, Kapatuh pan dadi awon Macapat ing dhuwur iku suhu gatrane ana …

  • A.

   seven baris

  • B.

   5 leret

  • C.

   6 deret

  • D.

   x jajar 10

 • 24.

  Gambuh

  Laras Pelog Patet Barang Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Minus ujar katula-tula katali Kadaluwarsa kapatuh, Kapatuh pan dadi awon Guru wilangan ing puisi tembang cilik ing dhuwur yaiku ….

  • A.

   7, 10, 12, 8, viii

  • B.

   7, nine, 10, seven, 8

  • C.

   vii, 7, viii, 8, 9, 9

  • D.

   8, 10, 12, 7, 7

 • 25.

  Saben panggonan iku nduwe cara utawa rasam dhewe-dhewe Ukara ing dhuwur iku paribasane ….

  • A.

   Desa mawa cara, negara mawa pengelolaan

  • B.

   Rawe-rawe terputus, malang-malang putung

  • C.

   Jer basuki mawa bea

  • D.

   Adigang adigung adiguna

Baca Juga :   Komutator Berfungsi

Source: https://www.proprofs.com/quiz-schoolhouse/story.php?title=soal-uas-bahasa-jawa-kelas-6-sd-semester-1-ganjil-wwwbimbelbriliancom

Gagasan Pokok Kang Dadi Dhasaran Kanggo Ngembangake Carita Diarani

Source: https://pedidikanindonesia.com/gagasan-pokok-kang-dadi-dhasaran-kanggo-ngembangake-carita-diarani/