Bank Xyz Berencana Memberi Pinjaman Kepada Perusahaan Abc

Bank Xyz Berencana Memberi Pinjaman Kepada Perusahaan Abc

Menjadi usahawan dan pemilik perniagaan bukanlah mudah sekiranya banyak kekurangan dan kelengkapan dalam misi menaikkan perniagaan anda. Mana tidaknya, rancangan anda mungkin tergendala kerana modal kewangan tidak mencukupi, ilmu tidak digunakan dengan betul dan tersilap langkah membuat tindakan.

Di antara yang ditakuti oleh semua usahawan adalah kekurangan modal. Duitlah segala penyelesaian yang dapat menaikkan semula perniagaan, yang dapat mengurangkan beban kerja anda untuk melatih pekerja dan sebagainya.

Pendek kata, sesebuah perniagaan memerlukan wang modal untuk bermula, dengan adanya modal tambahan dan modal tetap, pastinya anda cuma menunggu hasil keuntungan sahaja selepas ini. Tetapi jika perniagaan masih bertatih, banyak perkara yang harus anda lakukan untuk mengembangkan bisnes tadi.

Salah satu penyelesaian yang disarankan adalah membuat pinjaman perniagaan Agensi Kerajaan yang ditawarkan untuk semua. Terdapat banyak pinjaman perniagaan agensi kerajaan yang boleh kita mohon.

Jom kita lihat pilihan yang ada.

#1 Skim Pembiayaan Industri Sukan

Skim pembiayaan suntikan modal pusingan / tambahan untuk memulihkan dan memulakan semula perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 kepada operator / pengusaha fasiliti sukan.

Nilai Pembiayaan adalah dari RM1,000 hingga RM100,000.

Siapakah yang layak untuk memohon Skim Pembiayaan Industri Sukan?

Usahawan mikro yang layak memohon harus memenuhi kriteria di bawah : ​​

  • Warganegara Malaysia Bumiputera / Republic of india.
  • Berumur 18 – 65 tahun ( Tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun ).​
  • Mempunyai daftar perniagaan (SSM), lesen atau permit yang sah daripada PBT. Bagi sektor Informal pemohon perlu mengemukakan dokumen pengesahan menjalankan perniagaan daripada Ketua Kampung / Pengerusi JKKK atau Penghulu/Ketua Kaum ( Sabah & Sarawak ) ATAU kupon/permit perniagaan oleh Jawatankuasa Penganjur bagi perniagaan pasar malam, pasar tani atau pasar tamu.​
  • Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam aktiviti perniagaan.
  • Bebas daripada sebarang tindakan kebankrapan.
  • Syarikat Sdn. Bhd. dengan had modal berbayar tidak melebihi RM 300,000.
  • Baki pembiayaan sedia ada dengan TEKUN Nasional tidak melebihi RM100,000.
  • Aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah patuh Syariah.​
Baca Juga :   Sebutkan Contoh Tari Kreasi Daerah

Usahawan boleh menghantar permohonan melalui:

Pejabat/Cawangan TEKUN yang berdekatan dengan premis / lokasi perniagaan pemohon ATAU

Lawati laman sesawang
TEKUN

#2 Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)


TEKUN dikawalselia oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dalam membantu membuat penyaluran modal kepada peniaga baru dan lama. Ia adalah khas untuk usahawan bumiputera yang berminat sahaja dan layak dengan syarat-syaratnya.

Bermula dengan nama Yayasan TEKUN Nasional pada 1998, kini ia telah menjadi TEKUN Nasional selepas penyusunan pentadbiran dilakukan.

Had pinjaman TEKUN adalah serendah RM500.00 sehingga RM50,000.00.  Anda boleh membayar balik dalam tempoh di antara sebulan sehingga lima tahun.

Antara salah satu platform kemudahan pembiayaan mikro-kredit yang ditawarkan adalah AR RAHNU TEKUN. Ia adalah satu produk pembiayaan semula gadaian patuh Syariah jangka pendek (Tawarruq) di mana pelanggan / usahawan akan mencagar barangan emas atau barang kemas mengikut jenis emas yang diterima (rujuk senarai Emas) sebagai cagaran bagi pembiayaan yang diberikan. Kemudahan ini adalah berlandaskan kontrak Syariah, iaitu Tawarruq, dan Rahn di bawah pengurusan Jabatan AR RAHNU TEKUN dan dipantau oleh Jabatan Syariah TEKUN Nasional.

Laman Sesawang TEKUN: www.tekun.gov.my

#3 Majlis Amanah Rakyat (MARA)


Sebuah agensi dibawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, pinjaman perniagaan yang ditawarkan oleh MARA ini adalah khas untuk bumiputera Melayu sahaja.

Di antara skim pinjaman perniagaan yang ditawarkan adalah Skim Pembiayaan Kontrak Ekspress (Spike) – Spike ialah Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres yang memberi kemudahan pembiayaan jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik.

Anda boleh mendapatkan pinjaman serendah RM5,000.00 sehingga RM250,000.00 dengan agensi kerajaan ini.

Laman Sesawang MARA: www.mara.gov.my

Baca Juga :   Ilmuwan Biologi Yang Mencetuskan Perkembangan Ilmu Bioteknologi Adalah

#four Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)


Tahukah anda, PUNB adalah milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputera yang merupakan sebuah badan penyelaras untuk aktiviti pelaburan agensi syarikat, kerajaan dan individu Bumiputera.?

PUNB juga bertujuan membantu membangunkan usahawan Bumiputera dalam perniagaan strategik dan berpotensi tinggi selaras dengan Dasar Pembangunan Negara bagi melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) yang dinamik, berdaya tahan dan progresif.

Bagusnya, PUNB membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan usahawan Bumiputera dalam bidang peruncitan. Dii antara skim pinjaman perniagaan yang ditawarkan adalah Prosper runcit, Prosper teras dan PKS.

Laman Sesawang PUNB: www.punb.com.my

#v TERAJU


Peneraju Bumiputera ini adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menawarkan beberapa skim pinjaman perniagaan untuk usahawan bumiputera. Teraju telah berjaya membantu sehingga RM14.viii bilion bagi pelaburan swasta Bumiputera sehingga Jun 2018.

Di antara skim pembiayaan yang Teraju tawarkan adalah Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB). Antara objektif utama program ini diwujudkan adalah untuk mengenalpasti usahawan permulaan Bumiputera berdaya saing yang menerapkan amalan kreatif dan inovatif dalam penghasilan produk dan perniagaaan mereka. SUPERB terbuka kepada individu atau usahawan Bumiputera dan syarikat permulaan (get-go-upwards) Bumiputera yang beroperasi kurang dari three tahun yang mempunyai thought atau produk yang inovatif dan kreatif serta berpotensi untuk diketengahkan.

Skim ini menawarkan pinjaman sehingga RM500,000 kepada usahawan dan syarikat yang baru ingin bermula di Malaysia.

Skim lain seperti Skim Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TERAS) pula membantu syarikat Bumiputera yang telah stabil untuk berkembang ke pasaran luar negara.

Laman Sesawang Teraju:  world wide web.teraju.gov.my

Akhir kata, perniagaan yang anda lakukan haruslah lengkap untuk berkembang dengan lebih besar lagi. Pohonlah pinjaman perniagaan kerajaan yang sesuai dengan perniagaan anda untuk memudahkan segala proses dilakukan.

Baca Juga :   Lukitaning Tegese

Sumber Rujukan:  Usahawan , iMoney

Nak Deposit Rumah Pertama? ‘Overlap’ Hutang? Bayar Tunggakan PTPTN?


Ringankan tanggungan semasa anda dengan pembiayaan peribadi berkonsep syariah di platform Direct Lending. Dapatkan pinjaman kadar rendah untuk satukan semua hutang mahal anda. Semak kelayakan secara percuma. Anda boleh semak dahulu & mohon kemudian. Tiada apa-apa caj yang dikenakan.

KLIK sini untuk terima pembiayaan bank & koperasi yang bersesuaian dengan posisi kewangan anda.

Bank Xyz Berencana Memberi Pinjaman Kepada Perusahaan Abc

Source: https://www.majalahlabur.com/kewangan/pembiayaan/5-agensi-kerajaan-yang-beri-pinjaman-perniagaan-kepada-golongan-bumiputera/